ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

คุรุสภา ชี้แจงกรณีเรียน ป.บัณฑิตหลักสูตรและการสอน และ ศึกษาศาสตร์ ของ มสธ.


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
        มีหลายข้อความถามมามากว่า กรณีเรียน ป.บัณฑิตหลักสูตรและการสอน และ ศึกษาศาสตร์ ของ มสธ. นั้น ได้รับการรับรองหรือไม่
 

เรียนจบจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ในที่นี้คือ ไม่รับรอง

ส่วนการจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ ในที่นี้ แตกเป็น 2 ประเด็น คือ

1. ป.บัณฑิตหลักสูตรและการสอน หลักสูตรนี้ (เข้าเรียนหลัง 19 สิงหาคม 2553)ต้องมายื่นเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ภายใน 31 ธันวาคม 2555

2. ศึกษาศาสตร์ เทียบโอนความรู้ฯ ได้ แต่ไม่ครบ 9 มาตรฐาน ที่เหลือไปสมัครทดสอบความรู้ฯ ต่อ ให้ครบ 9 มาตรฐาน

ในที่นี้ การได้ครบ 9 มาตรฐาน คือการกระทำตนให้มีมาตรฐานความรู้ นำ มาตรฐานความรู้นี้ ไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

แล้วนำ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้ ไปสมัครงานในตำแหน่งครูผู้สอน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับต่ำกว่าปริญญาตรีได้ทั้งรัฐหรือเอกชน เป็นเวลา 1 ปี แล้วจึงมาขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง (ปรับปรุง วันที่ 7 มิ.ย. 55)แสดงความคิดเห็น