ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.34 สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555


โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.29 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

      ด้วยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://docs.google.com/open?id=0B5oyv0aGAhS0b3lXUTNrSmtoSm8

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม.29 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

       ด้วยโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-12 พฤศจิกายน 2555 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://docs.google.com/open?id=0B5oyv0aGAhS0MnROU182OEg4bWc

โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

     ด้วยโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,640 บาท/เดือน

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555 สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผอ.จิราพร สุวรรณะ โทร.086-1920761, นางสาวจินตนา ปาลี โทร.086-1943924

โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

       ด้วยโรงเรียนชุมชนโนนแดง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 โรงเรียนชุมชนโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://docs.google.com/open?id=0B5oyv0aGAhS0NjZTSlFIbWNHRDA

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม.42 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

      ด้วยโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://docs.google.com/open?id=0B5oyv0aGAhS0SnpUTDZEQmJxdTQ

สพป.ชุมพร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา 2 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 7 อัตรา 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์     จำนวน 6 อัตรา ลำดับที่ 8-13
2. วิชาเอกคอมพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 30

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.chumphon2.go.th/UserFiles/File/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8.pdf 

สพป.พิจิตร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชีของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ขอใช้บัญชีของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3)


นางสาวมานิศา  หว่างสิงห์  ลำดับที่ 16 บรรจุที่โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม อำเภอสามง่าม

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวรราชา ทินัดดามาตุวิทยา สพม.4 รับสมัครพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา        ด้วยโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานราชการ
     - วิชาเอกคณิตศาสตร์             จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง        
    - ไม่จำกัดวิชาเอก                   จำนวน 1 อัตรา
    - วิชาเอกแนะแนวการศึกษา    จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
    - ไม่จำกัดวิชาเอก
    - วิชาเอกแนะแนวการศึกษา
2. ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ Supatchara Koong เพื่อนสมาชิกกลุ่มสอบบรรจุครูฯโรงเรียนจอมทอง สพม.34 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

     ด้วยโรงเรียนจอมทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2555 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://docs.google.com/open?id=0B5oyv0aGAhS0V0h1LUhrb3ZxWTQ

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม.34 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา


       ด้วยโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรารับสมัครระหว่างวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2555 ทุกวัน เว้นหยุดราชการ ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://docs.google.com/open?id=0B5oyv0aGAhS0SXh0QUt4ODFKaEk 

แสดงความคิดเห็น