ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สมศ.ได้กำหนดประเมินภายนอกปีงบประมาณ 2556 จำนวน 20 จังหวัด

           ด้วย สมศ.ได้กำหนดประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ Area-Based Assesment ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖) จำนวน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี กาญจนบุรี ตาก เพชรบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง หนองบัวลำภู กระบี่ ตรัง ภูเก็ต ระนอง สตูล กำแพงเพชร น่าน ลำพูน และอุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญ ผวจ.ทั้ง ๒๐ จังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ในวันที่ ๘ ส.ค.๕๕ ณ โรงแรมพูลแมนบางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ ตามหนังสือ สมศ.ที่ มศ.๐๐๘/(ว) ๒๐๔๔ ลว. ๒๖ ก.ค.๒๕๕๕ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.


โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.22 รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

      ด้วยโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา


รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม.11 รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

        ด้วยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สพม เขต 7 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา รายงานตัววันที่ 8 ส.ค. นี้

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. จำนวน 3 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาดนตรีไทย ลำดับที่ 6
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 30
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ลำดับที่ 7


รายละเอียดเพิ่มเติม

สพป.ปทุมธานี เขต 1เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 36 อัตรา รายงานตัววันที่ 14 ส.ค. นี้

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. จำนวน 8 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 54

1. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  (ลำดับที่ 21-24)
2. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ลำดับที่ 19-20)
3. กลุ่มวิชาพลศึกษา (ลำดับที่ 23-24)

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 55
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย (ลำดับที่ 2-5)

2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (ลำดับที่ 2-7)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ลำดับที่ 2-9)

4. กลุ่มวิชาปฐมวัย (ลำดับที่ 2-5)

5. กลุ่มวิชาประถมศึกษา (ลำดับที่ 2-7) 


รายละเอียดเพิ่มเติม

สพป.ตาก เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่3/2555 จำนวน 2 อัตรา

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2555 โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-09.00 น. จำนวน 1 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย (ลำดับที่ 5-6)


กศน. จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

          สำนักงาน กศน. จังหวัเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล

รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต 1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

      ด้วย โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านยูงงาม สพป.ตรัง เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป

             ด้วยโรงเรียนบ้านยูงงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป  จำนวน 1  ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง เดือนละ  6,000  บาท

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม

สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 34 อัตรา รายงานตัววันที่ 6 ส.ค. นี้

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-10.00 น. จำนวน 8 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา รายงานตัววันที่ 6 ส.ค. นี้

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. จำนวน 3 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (ลำดับที่ 45, 49, 52)
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ลำดับที่ 14, 18-20)
3. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (ลำดับที่ 6-7, 9-12)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

สพป.อุทัยธานี เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา รายงานตัววันที่ 15 ส.ค. นี้

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 จำนวน 2 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้
(สพป.อุทัยธานีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2)

1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2. กลุ่มวิขาปฐมวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 5 อัตรา

        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 5 อัตรา

รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนขนงพระใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย

         โรงเรียนขนงพระใต้ อ. ปากช่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 

รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

โรงงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม.36 รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

        ด้วย โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ อัตราเงินเดือน 7,500 บาท /เดือน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มวิชาดนตรี หรือกลุ่มวิชาศิลปะ หรือกลุ่มวิชานาฏศิลป์และดุริยางค์

           ด้วยโรงเรียนวัดเกตุสโมสร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาดนตรี หรือกลุ่มวิชาศิลปะ หรือกลุ่มวิชานาฏศิลป์และดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 45 อัตรา รายงานตัววันที่ 15 ส.ค. นี้

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 4 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 4 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 จำนวน 6 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้
1. ภาษาอังกฤษ 9 อัตรา ลำดับที่ 2-10
2. ภาษาไทย 9 อัตรา ลำดับที่ 2-10
3. คอมพิวเตอร์ 7 อัตรา ลำดับที่ 2-8
4. ศิลปศึกษา 6 อัตรา ลำดับที่ 2-7
5. วิทยาศาสตร์ 7 อัตรา ลำดับที่ 2-8
6. ปฐมวัย 7 อัตรา ลำดับที่ 2-8
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอบคุณข้อมูลจาก ครูพิทักษ์ดอทเน็ต (ดูรายชื่อโรงเรียนได้ที่นี่)
ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ Suttinee Deepon-ngarm เพื่อนสมาชิก กลุ่มสอบบรรจุครูฯ

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 44 อัตรา รายงานตัววันที่ 9 ส.ค. นี้

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 จำนวน 10 กลุ่มวิชา

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา รายงานตัววันที่ 9 ส.ค. นี้

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. จำนวน 5 กลุ่มวิชา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา รายงานตัววันที่ 6 ส.ค. นี้

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. จำนวน 3 กลุ่มรายวิชา 

สพป.สระแก้ว เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 30 อัตรา รายงานตัววันที่ 6 ส.ค. นี้

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 - 09.00 น. จำนวน 9 กลุ่มรายวิชา 

สพม.14 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 20 อัตรา รายงานตัววันที่ 31 ก.ค. นี้

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยม ศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จำนวน 8 กลุ่มรายวิชา


สพม.17 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา รายงานตัววันที่ 6 ส.ค. นี้

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยม ศึกษา เขต 17 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 จำนวน 4 กลุ่มวิชา

สพม.34 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา รายงานตัววันที่ 6 ส.ค. นี้

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยม ศึกษา เขต 34 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. จำนวน 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ


รายละเอียดเพิ่มเติม

สพม.33 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 59 อัตรา รายงานตัววันที่ 1 ส.ค. นี้

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยม ศึกษา เขต 33 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 33  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 11.00 น. จำนวน 13 กลุ่มวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม 

สพม.32 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 37 อัตรา รายงานตัววันที่ 7 ส.ค. นี้

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยม ศึกษา เขต 32 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 จำนวน 10 กลุ่มวิชา

สพม.31 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 36 อัตรา รายงานตัววันที่ 1 ส.ค. นี้

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยม ศึกษา เขต 31 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 31 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 10.00 น. จำนวน 10 กลุ่มวิชา 

สพม.22 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 21 อัตรา รายงานตัววันที่ 1 ส.ค. นี้

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยม ศึกษา เขต 22 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุมเปือยงาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. จำนวน 9 กลุ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้
1. คณิตศาสตร์ 2 คน
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 คน
3. ฟิสิกส์ 1 คน
4. ชีววิทยา 1 คน
5. ภาษาอังกฤษ 2 คน
6. ภาษาไทย 3 คน
7. สังคมศึกษา 6 คน
8. พลศึกษา 2 คน
9. วิชาศิลปศึกษา 2 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สพม.21 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 47 อัตรา รายงานตัววันที่ 7 ส.ค. นี้

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 21 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 21 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 - 10.00 น. จำนวน 12 กลุ่มรายวิชา 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สพม.18 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 121 อัตรา รายงานตัววันที่ 30 ก.ค. นี้

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 18 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลำดับถัดไป โดยให้ไปรายงานตัว ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชั้น 2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

สพม.8 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 กลุ่มวิชา รายงานตัววันที่ 1 ส.ค. นี้

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 8 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลำดับถัดไป โดยให้ไปรายงายตัว ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 10.00 น. จำนวน 7 กลุ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สอบครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างไม่จำกัดวิชาเอก มีใบประกอบวิชาชีพ เพศหญิง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  15  สิงหาคม 2555 สมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทร. 0 2549 2094, 08 6058 5200 (มีประสบการณ์สอนปฐมวัยได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

สอบครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดสันต้นธง อ.เมืองลำพูน มีความประสงค์รับสมัครครูจ้างสอน วุฒิปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ร.ร.วัดสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน ตั้งแต่วันที่ 24 -  31 ก.ค. 55 ในวันเวลาราชการ หรือติดต่อเบอร์ 053-511223 , 085-0365559 , 083-5794656

ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ลำพูน เขต 1

โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย สพป.เชียงราย เขต 4 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

สอบครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เปิดรับสมัครครูขั้นวิกฤตฯ วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน  1 ตำแหน่ง 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย  โทร  053-160106 ,082-3819717 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.เชียงราย เขต 4

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาดนตรี

สอบพนักงานราชการ
ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

สอบธุรการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.38 รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย

สอบพนักงานราชการ
ด้วยโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกพลศึกษา

สอบพนักงานราชการ
ด้วยโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา


รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านตลาดไทร สพป.นครราชสีมา เขต 7 รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ คอมพิวเตอร์

สอบพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา.วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม.42 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี

สอบครูอัตราจ้าง
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา เปิดรับสมัรบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนเคมี จำนวน 1 อัตรา 

ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2555 ที่ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 

สอบถามรายละเอียดโทร 056 289091 หรือ 085 0515285

ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.42 

โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม.30 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สอบพนักงานราชการ
ด้วยโรงเรียนห้วยแย้วิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม.31 รับสมัครสอบพนักงานราชการ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย

สอบพนักงานราชการ
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  รับสมัครสอบพนักงานราชการ  กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-441-975 E-mail : somdejpra@gmail.com


ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.31

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม.31 รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย

สอบพนักงานราชการ
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน  จำนวน  1  อัตรา  วิชาเอกภาษาไทย 

รับสมัครระหว่าวันที่  24-28 กรกฎาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

ติดต่อห้องธุรการ โทร. 044-249258,087-9614853

ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.31

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม.22 รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกฟิสิกส์

สอบพนักงานราชการ
ด้วยโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล   ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม    ประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชาเอกฟิสิกส์

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น