ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มวิชาดนตรี หรือกลุ่มวิชาศิลปะ หรือกลุ่มวิชานาฏศิลป์และดุริยางค์

           ด้วยโรงเรียนวัดเกตุสโมสร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาดนตรี หรือกลุ่มวิชาศิลปะ หรือกลุ่มวิชานาฏศิลป์และดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น