ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ศธ.เร่งปฏิรูประบบผลิตครูหวั่นอีก 5 ปีล้นเกินความต้องการ

       ศธ.เร่งปฏิรูปครูวางระบบผลิต ชัดเจน หวั่นฝันร้ายมาเยือนอีก 5 ปีข้างหน้าที่จะมีบัณฑิตจบครูออกมาหลายแสนคนต่อปี ระบุแค่นิสิต นศ.ปี 1 สายครูพุ่งสูงถึงแสนคน
       ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ตอนหนึ่ง ว่า วิกฤติคุณภาพการศึกษาไทย สะท้อนได้จากการจัดอันดับการศึกษาในระดับนานาชาติที่พบว่าอันดับของไทยถดถอย ลงตามลำดับทุกปี เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยถูกจัดในอันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนและตามหลังประเทศเวียดนาม ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ ระดับอุดมศึกษา อยู่ในอันดับที่ 8 ตามหลังกัมพพูชาและฟิลิปปินส์ ซึ่งตนยอมรับว่าไม่อยากจะเชื่อแต่ต้องรับทราบข้อมูลไว้ก่อน เช่นเดียวกับที่พบด้วยการจัดอันดับในหน่วยงานอื่น ๆ ของไทยในระดับนานาชาติก็ตกต่ำลงเรื่อยๆ ขณะที่ประเทศมาเลเซีย มีดัชนีที่ชัดเจนว่า กำลังก้าวเข้าสู่วิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศไว้ว่า ปีค.ศ.2020 มาเลเซียจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
       อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยของสำนักพิมพ์ตำรา Pearson จัดอันดับการศึกษาของไทยอยู่ในกลุ่มสุดท้ายซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนต่ำที่ สุด โดยสถาบันแห่งนี้ได้วิจัยและมีข้อสรุปว่า เงินทุนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดของการมีระบบการศึกษาที่ดี และการที่ครูอาจารย์มีเงินเดือนสูงก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถทางการ สอนสูงตามไปด้วย สำหรับประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราผลักดันเรื่องเงินเดือนครู ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่เราก็ต้องเร่งรัดครูในเรื่องประสิทธิภาพในการสอนควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น รัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะปฏิรูปหลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับรื้อและ ปฏิรูปครู ซึ่งจะเร่งวางระบบการผลิตและพัฒนาที่ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆออกมาระบุเพียงว่า 10 ปีข้างหน้าเราจะมีครูที่เกษียณอายุราชการ 200,000 อัตรา แต่สถาบันการผลิตครูกลับไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในการผลิตครู โดยพบว่า ใน ปี 2555 เรามีอัตราว่างเพื่อบรรจุครู 1,500 อัตรา แต่มีผู้จบครูมาสมัคร 190,000 คน แสดงว่าเรามีคนที่มีใบประกอบวิชาชีพครูล่องลอยโดยไม่มีงานทำกว่า 200,000 คน ขณะที่สถาบันการผลิตรับนักศึกษาเฉลี่ยปีละ 50,000 คน และที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือ ปี 2555 รับนักศึกษาปี 1 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พุ่งสูงถึง 100,000 คน ดังนั้นในอีก5 ปี เราจะมีบัณฑิตที่จบด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลายแสนคน ซึ่งจะเป็นฝันร้ายของวงการศึกษาในอนาคตแน่นอนที่มา : ผู้จัดการ 

แสดงความคิดเห็น