ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

       ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื!อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที ่รับสมัคร
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน ระหว่างวันท!ี 18 – 29 ตุลาคม 2555 ในวัน และเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://docs.google.com/open?id=0B5oyv0aGAhS0bTB6dUxKck5KUms

แสดงความคิดเห็น