ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

อบจ.นครราชสีมา เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 80 อัตรา 19 กลุ่มวิชา

    ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 87 อัตรา 19 กลุ่มวิชา ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 นั้น คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงอัตราในสาขาวิชาเอกตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เปิดสอบครั้งนี้ ให้ตรงกับอัตราที่มีอยู่จริง
    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศตำแหน่งและอัตรา ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งใหม่ ดังนี้  (จำนวน 80 อัตรา 19 กลุ่มวิชา)

1. วิชาเอกคณิตศาสตร์                         จำนวน 16 อัตรา ปรับเป็น 15 อัตรา
2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ                        จำนวน  7 อัตรา
3. วิชาเอกสังคมศึกษา                          จำนวน 11 อัตรา ปรับเป็น 10 อัตรา
4. วิชาเอกฟิสิกส์                                 จำนวน 10 อัตรา ปรับเป็น 7 อัตรา
5. วิชาเอกชีววิทยา                              จำนวน 8 อัตรา
6. วิชาเอกภาษาไทย                            จำนวน 9 อัตรา ปรับเป็น 5 อัตรา
7. วิชาเอกเกษตรกรรม                          จำนวน 2 อัตรา
8. วิชาเอกคอมพิวเตอร์                         จำนวน 1 อัตรา ปรับเป็น 2 อัตรา
9. วิชาเอกวิทยาศาสตร์                         จำนวน 2 อัตรา
10. วิชาเอกดนตรีสากล                         จำนวน 2 อัตรา
11. วิชาเอกศิลปะ                                จำนวน 4 อัตรา ปรับเป็น 3 อัตรา
12. วิชาเอกคหกรรม                             จำนวน 2 อัตรา
13. วิชาเอกแนะแนว                             จำนวน 1 อัตรา ปรับเป็น 2 อัตรา
14. วิชาเอกบรรณารักษ์                         จำนวน 1 อัตรา
15. วิชาเอกเคมี                                   จำนวน 3 อัตรา
16. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษา จำนวน 4 อัตรา
17. วิชาเอกอุตสาหกรรม                        จำนวน 1 อัตรา
18. วิชาเอกภาษาจีน                             จำนวน 1 อัตรา
19. วิชาเอกดนตรีศึกษา                         จำนวน 2 อัตรา ปรับเป็น 3 อัตรา

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารอนุสรณ์ 200 ปี พระบาทสมเ็ด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.koratpao.go.th/admin/0955/pdf/AMJR1348920223.pdf
http://www.koratpao.go.th/admin/1055/pdf/LCKB1350012284.pdf  (ประกาศฉบับเพิ่มเติม)
http://www.koratpao.go.th/admin/1055/pdf/THPI1349061263.pdf  (แนบท้ายประกาศและหลักสูตรการสอบแข่งขัน)

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ Piyamart Khangkhan เพื่อนสมาชิกกลุ่มสอบบรรจุครูฯ

อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสอบบรรจุ รับสมัคร พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ที่นี่  (กลุ่มสอบบรรจุ ครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา)

แสดงความคิดเห็น