ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

"ครูวิทย์-คณิต-อังกฤษ"ทดลองเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่


        เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.55 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าว ถึงการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะด้วยการประเมินสมรรถนะว่า ขณะนี้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. กำลังเร่งทำหลักเกณฑ์อยู่ ซึ่งจะใช้ประเมินในสาขาวิชาที่มีความพร้อมก่อน 3 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดย เบื้องต้นการขอวิทยฐาะจะไม่เน้นการทำผลงานทางวิชาการ แต่จะประเมินสมรรถนะของครูผู้สอน และผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียน ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นสำคัญ ส่วนผลงานวิชาการจะให้ทำคล้ายๆ กับสาระนิพนธ์มีความหนาไม่เกิน 50 แผ่น
     "ครู ที่จะเข้ารับการประเมินวิทยฐานะ จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะก่อน จากหน่วยงานกลางตามที่กำหนดไว้ จึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมิน โดยการนำใบรับรองสมรรถนะมายื่นได้ เช่น วิทยฐานะชำนาญการ จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะระดับต้น ส่วนการส่งกรรมการลงไปประเมินในระดับสถานศึกษา อาจจะเป็นการลงไปตรวจสอบ ดูว่าครูที่ขอเข้ารับการประเมินนั้นเป็นเช่นไร เช่น กรณีสมรรถนะของเด็กจะต้องไปดูในโรงเรียนว่าเด็กมีสมรรถนะจริง ตามที่แจ้งมาหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีประจักษ์พยานที่ชัดเจน" 
     นายชินภัทร กล่าวและว่า สำหรับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นจะให้สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ช่วยทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของครู เนื่องจาก สสวท.มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ สพฐ.จะเร่งจัดทำรายละเอียดให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อนำไปใช้ประเมินวิทยฐานะต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว จึงไม่ต้องนำเสนออนุมัติอีกครั้ง

ที่มา : สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น