ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ครม.ไฟเขียวทุนครูภาษา 600 อัตรา 10 ภาษา จำนวน 78 ล้านบาท


         เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.55 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการ ทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ในช่วงปี 2556-2561 เฉลี่ยปีละประมาณ 150 ทุน โดยใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 78 ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติอัตราข้าราชการครู เพื่อบรรจุเข้ารับทุนจำนวน 600 อัตรา แบ่งเป็นภาษาญี่ปุ่น 200 คน เกาหลี 140 คน เยอรมัน 40 คน ฝรั่งเศส 60 คน สเปน 40 คน รัสเซีย 20 คน เวียดนาม 25 คน พม่า 25 คน เขมร 25 คน และบาฮามาเลย์/อินโดนีเซีย 25 คน 

         ทั้งนี้จะจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หรือบัณฑิตวิชาเอกภาษา ที่ขาดแคลน เพื่อเข้ารับการอบรมทักษะภาษาและการสอน ที่จัดโดยองค์กรของประเทศเจ้าของภาษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษให้ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู และจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

         รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้อนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ เป็นโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ซึ่งจะใช้งบฯ เดิมจำนวน 450 ล้านบาท เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี 2558 และยังเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนด้วย 

ที่มา : สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น