ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ผุดกองทุนเดือนละบาทช่วยครูชายแดนใต้ 'พงศ์เทพ'ขานรับ 8 ข้อเสนอในวันครู

          นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวถึงข้อเสนอ  8 ข้อ ที่คุรุสภาในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และตนเนื่องในวันครูว่า หลายข้อเสนอก็ใจตรงกัน คือการเน้นให้ครูมีความสามารถในการศึกษาอบรบนักเรียนให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักวิเคราะห์ และการวัดคุณภาพครูโดยดูที่ผลผลิตคือตัวนักเรียนมากกว่าการทำเอกสารวิชาการ ซึ่งหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ ศธ. กำลังดำเนินการอยู่ ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นก็ต้องใช้กติกาที่ใกล้เคียงกัน และต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ การปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานในส่วนต่าง ๆ ที่จะต้องมีการยึดโยงกัน และต้องดูภาพรวมของประเทศทั้งระบบก็คงต้องใช้เวลา
          นายพงศ์เทพ กล่าวต่อไปว่า ส่วนข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิสมัครหรือลาออกจากการเป็นสมาชิกได้โดย สมัครใจนั้น ตนขอไปศึกษาก่อนว่าจะมีช่องทางอะไรบ้าง เพราะที่ผ่านมาเราใช้ระบบบำเหน็จบำนาญซึ่งเป็นภาระต่องบประมาณประเทศมาก จึงคิดระบบ กบข. ขึ้นมา หากจะเปลี่ยนแปลงก็คงต้องพิจารณาให้รอบคอบ
          นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัด ศธ. กล่าวถึงการช่วยเหลือครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ศธ. ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครูชายแดนใต้ โดยเปิดรับบริจาคเมื่อวันครู 16 ม.ค.ที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคมา 25 ล้านบาท และตนจะดำเนินการต่อโดยจะขอรับบริจาคจากรัฐวิสาหกิจใหญ่ ๆ ตั้งเป้าไว้จำนวน 200 ล้านบาท เพราะครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 157 ราย ศธ.อยากจะมอบให้ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรายละ 1 ล้านบาท และจะนำไปดูแลครูที่พิการจากเหตุความไม่สงบ จนไม่สามารถสอนหนังสือได้อีก นอกจากนี้จะส่งเสียให้ทายาทของครูที่เสียชีวิตได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรีด้วย
          ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า ตนต้องการที่จะทำโครงการต่อเนื่อง โดยให้มีกองทุนเดือนละบาทเพื่อรับบริจาคจากครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โดยจะจัดตั้งกล่องรับบริจาคไว้ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ประมาณการคร่าว ๆ ว่า 20 ล้านคน หากบริจาคเดือนละบาท แต่ละเดือนก็จะได้ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาทเข้ากองทุนช่วยครูใต้และทายาทให้เรียนต่อจนจบและมีงานทำช่วยเหลือตัว เองได้ เพราะปัจจุบันทายาทได้เงินสงเคราะห์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ระดับอนุบาลและประถมได้เดือนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมได้ 6,000 บาท ปริญญาตรีได้ปีละ 20,000 บาท ซึ่งยังน้อยมาก ดังนั้นหากมีเงินกองทุนฯไปช่วยเหลือจะสามารถจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน เพิ่มเติมให้แก่ทายาทเพื่อให้สามารถยังชีพอยู่ได้.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็น