ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สทศ.เลิกสอบวีเน็ตปวส.

          นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.พร้อมจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ สนามสอบทั่วประเทศ ในวันที่ 20 มกราคม ซึ่งปีนี้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ 160,054 คน แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 95,238 คน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 61,950 คน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1,180 คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1,126 คน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 522 คน และกองทัพเรือ 38 คน โดยจะประกาศผลสอบวีเน็ต วันที่ 20 กุมภาพันธ์
          "การสอบวีเน็ตปีนี้ จะจัดสอบให้เฉพาะนักศึกษา ปวช.ชั้นปี 3 เท่านั้น ส่วนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดสอบ แต่ปีนี้ไม่จัดสอบแล้ว เพราะเลขาธิการ สอศ.ได้ทำหนังสือหารือ สทศ.ว่าการเรียนการสอนระดับ ปวส.ถือเป็นระดับอนุปริญญา ดังนั้น ถ้าจะทดสอบระดับชาติ น่าจะจัดสอบในกลุ่มอุดมศึกษา ทั้งนี้ อยากฝากนักศึกษาที่จะเข้าสอบวีเน็ตทุกคน ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม อย่าลืมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จะใช้สอบ และเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ของการสอบที่เว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th" นายสัมพันธ์กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

แสดงความคิดเห็น