ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

รอกฤษฎีกาฟันธงให้ปริญญาเด็กม.อีสาน

      นาย กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยความคืบหน้าการเยียวยานักศึกษาในระดับปริญญาโท และตรี ของมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) โดยเฉพาะการจัดหาที่เรียนให้แก่นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น หลังจากมีคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง มอส.ว่า เหลือนักศึกษาเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าจะให้สำเร็จการ ศึกษาได้หรือไม่

      นอกจากนั้น ยังอยู่ระหว่างการรอผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะสามารถให้ใบปริญญา บัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ ได้หรือไม่ หากผลการตีความระบุออกมาว่าไม่ได้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ต้องออกเป็นใบรับรองให้ว่านักศึกษาจบจาก มอส.จริง

ที่มา : มติชน

แสดงความคิดเห็น