ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

เทคนิคสอนเด็กๆ อ่าน 2 ภาษา


      การอ่านคือพื้นฐานของชีวิต โดยเฉพาะเด็กๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้มีนิสัยรักการอ่าน ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จัดทำโครงการหนังสือนิทานสองภาษาชุด "อมยิ้มกับนิทานสองภาษา Tan Tan Start and Rhythm Books" เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 437 แห่ง และห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพมหานคร 37 แห่ง ณ ห้องประชุม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

      นายอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เล่าว่า เรื่องการอ่านเป็นเรื่องสำคัญ พ่อแม่ควรหาเทคนิคใหม่ๆ ให้ลูก โดยเฉพาะควรปลูกฝังให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็กๆ เพราะทุกอย่างเกิดได้จากความรู้ความเข้าใจ ทุกวันนี้มีพ่อแม่ที่ให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสองภาษากับลูกเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ เห็นได้จากการส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติ แต่โรงเรียนภาครัฐยังขาดตรงนี้ งบประมาณในด้านการศึกษาก็มีน้อย จึงทำให้เด็กบางคนพลาดโอกาสดีๆ ไป

      นางสาวปิยรัตน์ อินทะสุข คุณครูโรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี บอกว่า เทคนิคในการสอนให้เด็กรักในการอ่านนิทานสองภาษา อาจจะเริ่มจากคำศัพท์ง่ายๆ ที่เขาสนใจก่อน และอาจจะนำอุปกรณ์อย่างอื่นที่มีอยู่รอบๆ ตัวมาถามคำศัพท์ ให้เขาเกิดสนใจ และเกิดการจดจำ ปกติก็จะเป็นการเล่านิทาน อ่านไปเล่าไป เพื่อให้เกิดการซึมซับ ส่วนพ่อแม่ถือเป็นบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เด็กมีความสนใจในการอ่าน

      นาย ศุภวัช พิทักษ์เสรีชน คุณครูโรงเรียนพรหมสุวรรณสามัคคี เขตบางแค บอกว่า การส่งเสริมให้เด็กรักในการอ่าน นอกจากเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะการเล่านิทานแล้ว พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กได้เห็น การอ่านนิทานสองภาษาก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่ดี เพื่อให้เด็กได้ความรู้มากยิ่งขึ้น อ่านภาษาของตัวเองและยังได้รู้ภาษาอื่นด้วย พ่อแม่ควรติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของลูก ให้ความสำคัญกับการอ่าน และการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน

     ไม่มีอะไรสายเกินไป หากเราเริ่มที่จะรักในการอ่าน และเปิดโลกทรรศน์ให้กว้าง

หน้า 25,มติชนรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

แสดงความคิดเห็น