ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

นโยบายใช้แท็บเลตฝึกอบรมลูกเสือ ปลัด ศธ.เน้นเปิดมิติใหม่ในการอบรม          นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วย ผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ 672 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ว่า มีนโยบายให้ใช้แท็บเลตในการฝึกอบรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาวิทยากรลูกเสือให้ทันสมัยและเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการที่ให้ใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเสนอให้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เปิดมิติใหม่ของการฝึกอบรม โดยใช้แท็บเลตเข้ามามีส่วนสำคัญในการฝึกอบรม ทั้งนี้จะบรรจุเนื้อหา การฝึกอบรมของหลักสูตร 3 ท่อน และ 4 ท่อน เพื่อใช้คู่ขนานกับวิทยากร ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติเข้าถึงหลักสูตรอย่างแท้จริง และเพื่อให้เป็นรูปธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าฝึกอบรม A.L.T.C. รุ่นที่ 672 ได้บริจาคเงินประเดิมในการจัดซื้อแท็บเลต จำนวน 20 เครื่อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสำนักงานลูกเสือ แห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ใช้ร่วมกันในการฝึกอบรมรุ่นต่อไป
          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ค่ายลูกเสือ 129 ค่าย ทั่วประเทศ ควรพัฒนาให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตลอดเวลา มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจการลูกเสือไปพร้อมกับจัดทำกฎหมาย ลูกให้แล้วเสร็จตามที่ พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 กำหนด โดยจะจัดตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อกลั่นกรองและนำเรื่องเสนอ เข้าที่กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติโดยด่วนต่อไป


          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น