ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สทศ.เร่งพีอาร์สอบ O-NET ก.พ.56 เพิ่มข้อสอบ 6 ชุด/สลับครูคุมสนาม

      นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้โรงเรียนใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 20% ในการจบช่วงชั้น ป.6, ม.3 และม.6 ในปีการศึกษา 2555 นั้น ขณะนี้พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร ดังนั้น สทศ.จะเร่งประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบว่า ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะจัดสอบในเดือน ก.พ.56 นั้น มีความสำคัญต่อนักเรียนมาก โดย สทศ.จะเดินสายชี้แจงเรื่องนี้ทุกเวทีที่มีการประชุมของ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ
     นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันได้กำหนดนโยบายการจัดสอบ O-NET แบบเข้มข้น โดยมีการเพิ่มชุดข้อสอบ จากเดิมที่มี 2 ชุด จะเพิ่มเป็น 6 ชุด แต่ รูปแบบข้อสอบยังเหมือนเดิม คือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ปรนัยหลายตัวเลือกและเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับช่องว่างและระบายลงในคำตอบ และรูปแบบอื่นๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ให้ระบายค่าตัวเลขที่เป็นคำตอบ และให้เลือกคำตอบมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละวิชาจะต้องมีไม่เกิน 2 รูปแบบ
     ขณะที่ศูนย์ สอบ ต้องตั้งกรรมการกลาง โดยครูที่สอนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ จะไม่ได้คุมสอบนักเรียนของตนเอง แต่จะต้องไปคุมสอบที่โรงเรียนอื่น โดย สทศ.จะดูแลจัดรถรับส่งให้ รวมถึงส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบมากขึ้น ส่วน กล่องข้อสอบ นั้นจะส่งถึงสนามสอบในวันสอบเท่านั้น สำหรับสนามสอบที่อยู่ห่างไกล จะมีศูนย์สอบย่อย เพื่อพักกล่องข้อสอบ โดยกล่องข้อสอบจะไม่ค้างอยู่ในสนามสอบเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ

ที่มา : สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น