ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพฐ.นำร่อง 58 โรงเรียนนิติบุคคล

    นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนิติบุคคล ในกำกับของ สพฐ.เพื่อ ชี้แจงทิศทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล และระดมความคิดเห็นจากผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล โดย สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 58 แห่ง เพื่อดำเนินการในปีการศึกษา 2556 แบ่งเป็น โรงเรียนระดับประถมศึกษา 28 แห่ง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 30 แห่ง
     ทั้งนี้ โรงเรียนเหล่านี้จะมีระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยการดำเนินการให้ใช้ประสบการณ์ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี เป็นต้นแบบในการบริหารงาน เพื่อให้โรงเรียนมีทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพอย่างเต็มที่ มีความคล่องตัวทั้งงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ
     เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้โรงเรียนทั้ง 58 แห่ง จะต้องไปจัดทำธรรมนูญของโรงเรียน (School Charter) เพื่อเป็นพันธะสัญญาว่าโรงเรียนจะมีการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร บ้าง โดยจะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง และชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนแต่ละแห่ง จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีตัวชี้วัดนักเรียน ทั้งด้านวิชาการ พฤติกรรม ตัวชี้วัดครู โรงเรียน และเป้าหมายที่ชัดเจนที่วัดความสำเร็จได้ ขณะเดียวกัน สพฐ.ก็จะต้องมาดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนมีอิสระอย่างแท้จริง
     โดยต้องดำเนินการใน 3 เรื่องใหญ่คือ 1.งบประมาณ ต้องให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพราะเราต้องแสวงหาแนวทางในการที่จะอุดหนุนโรงเรียนเป็นเงินก้อน เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย และให้โรงเรียนทั้ง 58 แห่ง เป็นหน่วยเบิกตรง เพื่อจะได้ไม่ต้องไปรอเบิกผ่านเขตพื้นที่การศึกษา
     2.การบริหารบุคลากร ต้องเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า จะทำอย่างไรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสรรหา ผอ.โรงเรียน และการคัดเลือกครูผู้สอน และ 3.ด้านวิชาการ เปิดโอกาสให้โรงเรียนเปิดโปรแกรมพิเศษต่างๆ ได้
     สำหรับโรงเรียน (รร.) ที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 28 แห่ง ได้แก่ รร.อนุบาลนครพนม รร.อนุบาลระยอง รร.อนุบาลสามเสน รร.อนุบาลสุรินทร์ รร.ราชวินิต รร.พญาไท รร.อนุบาลนครราชสีมา รร.อนุบาลสมุทรสงคราม รร.อนุบาลชลบุรี รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ รร.อนุบาลเชียงราย รร.อนุบาลยะลา รร.อนุบาลพะเยา รร.อนุบาลชุมพร รร.อนุบาลพิษณุโลก รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา รร.อนุบาลนครปฐม รร.อนุบาลสระบุรี รร.อนุบาลอุบลราชธานี รร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ รร.อนุบาลระนอง รร.อนุบาลนครสวรรค์ รร.อนุบาลพิบูลเวศม์ รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย รร.อนุบาลเชียงใหม่ รร.อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" รร.อนุบาลกระบี่ และรร.อนุบาลวัดปรินายก
     ระดับมัธยมศึกษา 30 แห่ง ได้แก่ รร.สามเสนวิทยาลัย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รร.สตรีวิทยา รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) รร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รร.ศึกษานารี รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รร.นครสวรรค์ รร.หาดใหญ่วิทยาลัย รร.เทพศิรินทร์ รร.สุราษฎร์ธานี รร.หอวัง รร.สตรีสมุทรปราการ รร.เบญจมราชรังสฤษฏ์ รร.เฉลิมขวัญสตรี รร.โยธินบูรณะ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี รร.ระยองวิทยาคม รร.บุญวาทย์วิทยาลัย รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม รร.ภูเก็ตวิทยาลัย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รร.ชลกันยานุกูล รร.สุรนารีวิทยา รร.มัธยมวัดนายโรง รร.ยุพราชวิทยาลัย รร.เบ็ญจะมะมหาราช รร.ศรียานุสรณ์ และรร.เตรียมอุดมศึกษา

ที่มา : สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น