ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ศธ.เพิ่มเงินเดือนโต๊ะครู ของบฯสร้างหอพักนักเรียนชายแดนใต้

       นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อประชุมร่วมกับตัวแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตัวแทนโรงเรียนตาดีกา และโต๊ะครูของโรงเรียนปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 1,200 คน เพื่อรับฟังปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 3 กลุ่ม และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้นักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)ซึ่งดูแลโรงเรียนเอกชนจึงเตรียมจัด สร้างหอพักให้กับโรงเรียนเอกชนและวิทยาลัยเอกชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมที่พักให้โรงเรียนปอเนาะด้วย เพื่อ ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่าย ลดอัตราการออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน และลดความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ โดยหอพักดังกล่าว จะใช้งบประมาณ 10 ล้าน สำหรับสร้างหอพัก 2 ชั้น ส่วนโรงเรียนปอเนาะก็มีแผนปรับปรุงสถานที่เรียนพร้อมที่พักให้ดีขึ้นกว่า เดิมเช่นกัน
     "สป.มีงบฯ ก่อสร้างอยู่แล้ว 12 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอ เฉพาะโรงเรียนปอเนาะก็มีกว่า 400 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพต้องปรับปรุง จึงจำเป็นต้องของบกลางมาดำเนินการก่อน แล้วจึงตั้งงบฯ ปี 2557 ชดเชยให้ตามหลัง นอก จากนี้ โต๊ะครูโรงเรียนปอเนาะ ยังได้ขอให้ ศธ.ปรับเพิ่มเงินเดือนจากเดือนละ 3,000 บาท เป็น 5,000 บาท และเพิ่มเงินเดือนผู้ช่วยโต๊ะครูจากเดือนละ 1,000 บาท เป็น 3,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้เห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะฐานเงินเดือนที่ได้รับต่ำเกินไป จึงได้วางแผนที่จะปรับขึ้นเงินเดือนให้เป็นแบบขั้นบันได ปีละ 1,000 บาท"
     ปลัด ศธ. กล่าวและว่า ในภาพรวม ศธ.มีงบประมาณพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,700 ล้านบาท เป็นงบฯ ของ สพฐ.มากที่สุด 800 ล้านบาทโดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนในพื้นที่เพื่อลดอุปสรรคการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสการทำงานเลี้ยงตัวเองได้

ที่มา : สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น