ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ด่วน!!! ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ อบจ.นครราชสีมา

       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งครูผู้ช่วย « ดาวน์โหลด »
      ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย « ดาวน์โหลด »
(เอกสารแนบท้าย ๑)
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๐๑ วิชาเอก คณิตศาสตร์ « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๐๒ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๐๓ วิชาเอก สังคมศึกษา « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๐๔ วิชาเอก ฟิสิกส์ « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๐๕ วิชาเอก ชีววิทยา « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๐๖ วิชาเอก ภาษาไทย « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๐๗ วิชาเอก เกษตรกรรม « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๐๘ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๐๙ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๑๐ วิชาเอก ดนตรีสากล « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๑๑ วิชาเอก ศิลปศึกษา « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๑๒ วิชาเอก คหกรรม « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๑๓ วิชาเอก แนะแนว « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๑๔ วิชาเอก บรรณารักษ์ « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๑๕ วิชาเอก เคมี « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๑๖ วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา / พลศึกษา « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๑๗ วิชาเอก อุตสาหกรรม « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๑๘ วิชาเอก ภาษาจีน « ดาวน์โหลด »
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสวิชา ๑๙ วิชาเอก ดนตรีศึกษา « ดาวน์โหลด »
ตารางกำหนดการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกสารแนบท้าย ๒) « ดาวน์โหลด »
แผนที่ สนามสอบครูผู้ช่วย

แสดงความคิดเห็น