ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ประกาศ สถานที่ / แผนที่ สอบครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ สถานที่ / แผนที่ สอบครูผู้ช่วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 25551. สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ. เมืองนครราชสีมา
 • วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
 • วิชาเอก คหกรรม
 • วิชาเอก บรรณารักษ์
 • วิชาเอก แนะแนว
 • วิชาเอก ภาษาจีน
แผนที่ สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ดู สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
2. สนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อ. เมืองนครราชสีมา
 • วิชาเอก คอมพิวเตอร์
แผนที่ สนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ดู สนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
3. สนามสอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ. เมืองนครราชสีมา
 • วิชาเอก คณิตศาสตร์
แผนที่ สนามสอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ดู สนามสอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 
4. สนามสอบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย (ราชสีมาวิทยาลัย 2 เดิม) อ. เมืองนครราชสีมา
 • วิชาเอก สังคมศึกษา
 
แผนที่ สนามสอบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย (ราชสีมาวิทยาลัย 2 เดิม)
ดู สนามสอบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา (ราชสีมาวิทยาลัย 2) 

5. สนามสอบโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย
 • วิชาเอก ฟิสิกส์
 • วิชาเอก อุตสาหกรรม
 
แผนที่ สนามสอบโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย
ดู สนามสอบโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 

6. สนามสอบโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อ. สีคิ้ว
 • วิชาเอก เคมี
 • วิชาเอก เกษตรกรรม
 • วิชาเอก ภาษาไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดรถรับส่ง จาก ถนนมิตรภาพ (ปากทาง) ถึง สนามสอบ
 
แผนที่ สนามสอบโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
ดู สนามสอบโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อำเภอสีคิ้ว 

7. สนามสอบโรงเรียนมหิศราธิบดี อ.เมืองนครราชสีมา
 • วิชาเอก ชีววิทยา
 
แผนที่ สนามสอบโรงเรียนมหิศราธิบดี
ดู สนามสอบโรงเรียนมหิศราธิบดี 

8. สนามสอบโรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน
 • วิชาเอก วิทยาศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดรถรับส่ง จาก ถนนมิตรภาพ (ปากทาง) ถึง สนามสอบ
 
แผนที่ สนามสอบโรงเรียนสูงเนิน
ดู สนามสอบโรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน 

9. สนามสอบโรงเรียนโคราชพิทยาคม อ. เมืองนครราชสีมา
 • วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดรถรับส่ง จาก ถนนมิตรภาพ (ปากทาง) ถึง สนามสอบ
 
แผนที่ สนามสอบโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ดู สนามสอบโรงเรียนโคราชพิทยาคม 

10. สนามสอบโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ.โชคชัย
 • วิชาเอก ศิลปศึกษา
 • วิชาเอก ดนตรีศึกษา
 • วิชาเอก ดนตรีสากล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดรถรับส่ง จาก ถนน 224 (ปากทาง) ถึง สนามสอบ
 
แผนที่ สนามสอบโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
ดู สนามสอบโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อำเภอโชคชัย

ที่พักในจังหวัดนครราชสีมา
http://th.tripadvisor.com/Hotels-g469414-Nakhon_Ratchasima_Nakhon_Ratchasima_Province-Hotels.html 

http://www.agoda.co.th/asia/thailand/korat_nakhonratchasima.html 

แสดงความคิดเห็น