ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สทศ.เล็งเดินสายชี้แจงสอบโอเน็ต 20% จบช่วงชั้นได้

          สทศ.เตรียมเดินสายชี้แจงสอบโอเน็ต ใช้คะแนนร้อยละ 20 พิจารณาจบช่วงชั้นได้ เผยเพิ่มข้อมูลโอเน็ตเป็น 6 ชุด
          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้โรงเรียนใช้คะแนนการทอดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโนต 20% ในการจบช่วงชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2555 นั้น ขณะนี้พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร
          "ดังนั้น สทศ.จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองทราบว่า ในการสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะจัดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นั้น มีความสำคัญต่อนักเรียนมาก โดย สทศ.จะเดินสายชี้แจงเรื่องนี้ทุกเวทีที่มีการประชุมของผู้อำนวยการเขต พื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ" รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว
          ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันการจัดสอบจะมีความเข้มข้นขึ้น สทศ.จะเน้นย้ำเรื่องโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดนโยบายในการจัดสอบโอเน็ตที่เข้มขึ้น 4 ข้อ คือ 1. ต้องมีการจัดข้อสอบหลายชุดจากเดิมกำหนดไว้ 2 ชุด จะเพิ่มเป็น 6 ชุด แต่รูปแบบข้อสอบยังเหมือนเดิม คือ แบบปรานัย 4 ตัวเลือก ปรนัยหลายตัวเลือกและเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับช่องว่างและระบายลงในคำตอบ และรูปแบบอื่นๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ให้ระบายค่าตัวเลขที่เป็นคำตอบ และให้เลือกคำตอบมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละวิชาจะต้องมีไม่เกิน 2 รูปแบบ
          2. ศูนย์สอบต้องตั้งกรรมการกลางขึ้น โดยครูที่สอนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบจะไม่ได้คุมสอบนักเรียนของตนเอง แต่จะต้องไปคุมสอบที่โรงเรียนอื่น โดย สทศ.จะยอมเสียค่าใช้จ่ายจัดรถรับส่งให้ 3. สทศ.จะส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบมากขึ้น และ 4. กล่องข้อสอบจะต้องส่งถึงสนามสอบในวันสอบเท่านั้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น