ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ชงประเมินครูเทียบชั้นสากล

     นาย ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการเตรียมการพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินสมรรถนะครูศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้ประกอบการประเมินและเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ความเห็นชอบเมื่อปลายเดือนก.ย.ที่ผ่านมาว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประชุมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินสมรรถนะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้กับครู โดยเชิญคณาจารย์และนักวัดผลและประเมินสมรรถนะครู มาร่วมกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในการประเมิน ยกตัวอย่าง ภาษาอังกฤษ สพฐ.จะใช้วิธีเทียบเคียงมาตรฐานยุโรป ที่ใช้การกำหนดเป็นระดับหรือ Level ต่างๆ รวมทั้ง TOEFL IELTS และ CU-TEP มาเทียบเคียงมาตรฐานของผลคะแนนเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมาย
 
     "แนวทางตัวอย่างนี้จะกำหนดให้เด็กที่จบปริญญาตรีควรมีสมรรถนะภาษาอังกฤษอยู่ที่ ระดับบี 1 หย่อนจากกลุ่มประเทศในเอเชียที่บี 2 เพราะพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนระดับ ม.ปลาย ควรถอยหลังลงมาที่เอ 2 ฉะนั้นเมื่อเด็กมีมาตรฐานตามระดับที่กำหนดแล้วครูผู้สอนต้องมีระดับที่สูง กว่าตามมาตรฐานยุโรป คือ ระดับต้นอยู่ที่บี 1 ระดับกลาง บี 2 และระดับสูงซี 1 อย่างไรก็ตามถือเป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้น เพื่อให้เห็นว่าการประเมินสมรรถนะครูผู้สอนต่อจากนี้ต้องมีมาตรฐานและเป็น สากล เมื่อครูที่ผ่านการประเมินสมรรถนะเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ประกอบการเลื่อน วิทยฐานะต่อไป" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว


ที่มา : ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น