ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

อบจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา

     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ดังต่อไปนี้
  1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                     จำนวน 2 อัตรา
  2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                             จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                          จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    จำนวน 1 อัตรา
  5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์         จำนวน 1 อัตรา
  6. ผู้ช่วยสันทนาการ                                  จำนวน 1 อัตรา
  7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                จำนวน 1 อัตรา
  8. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์                 จำนวน 1 อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ที่ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดองค์การส่วนบริหารจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2555 ในวัน เวลา ราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://orborjor.org/images/stories/pdf/bunkkun/staffin2-55.pdf

แสดงความคิดเห็น