ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา 8 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษาตาก เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 57 อัตรา 8 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.persontak2.com/web55/files/650916112555_0000.pdf 

แสดงความคิดเห็น