ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา

     ด้วยกรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร


ทดสอบความรู้ทางด้านการเงินและการบัญชีเบื้องต้น รวมทั้งกฎระเบียบด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

แสดงความคิดเห็น