ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.9 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา 9 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษา เขต 9
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 28 อัตรา 9 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.mathayom9.go.th/webspm9/schoolSPM9/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8.pdf 

แสดงความคิดเห็น