ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา สพป.ตรัง เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

    ด้ วยโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้ าง ด้ วยงบประมาณสถานศึกษา วิชาเอกปฐมวัยหรือประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครเข ้ารับการคัดเลือก
     ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้ วยตนเองได้ ที่โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. เว้ นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.trg1.obec.go.th/news_file/p78727950847.pdf

แสดงความคิดเห็น