ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (ยืมบัญชีจาก สพม.34)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 2 อัตรา 1 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเอกเคมี  จำนวน 2 อัตรา สำดับที่ 9-10 (ลำดับเดิมจาก สพม.34)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น