ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.เชียงราย เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 11 อัตรา 4 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีฟ้า สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงราย เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 11 อัตรา 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://203.172.131.99/web53/content.php?id=1305

แสดงความคิดเห็น