ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

อบต.มหาวัน จ.ตาก ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 2 อัตรา

        สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จะดำเนินการส่งรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สอบแข่งขันได้
ที่สมัครใจและได้สิทธิ์การขึ้นบัญชี ไปยังหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี ในวันที่ 6 กันยายน 2555 ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง หากมีข้อสงสัยในเรื่องวัน เวลา สถานที่รายงานตัว ให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีโดยตรง

หน่วยงานที่ขอใช้บัญชี
            อบต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. 0-5556-6151


สรุปรายละเอียดการเรียกบรรจุและการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2554 ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ณ วันที่ 5 กันยายน 2555

แสดงความคิดเห็น