ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

'เสริมศักดิ์'ยืนยันไม่ปรับนโยบายรับนักเรียนปี 56

      “เสริมศักดิ์”ยืนยันไม่ปรับนโยบายรับนักเรียนชั้น ม.4 สังกัดสพฐ. ในปี 56 แต่จะนำไปพิจารณาในปีการศึกษาต่อไป...
      นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีผู้เสนอให้ทบทวนนโยบายการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหม่ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากเกินไป และไม่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ต้องการให้มีผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มมาก ขึ้นว่า ตนเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เพราะการผลิตกำลังคนให้สนองต่อตลาดแรงงานเป็นนโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทของประเทศ แต่เมื่อมีการประกาศนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 ไปแล้ว คงไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่จะนำไปพิจารณาในปีการศึกษาต่อไป
     รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามจากการที่ตนได้หารือกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ถึงการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ และเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษาเป็น 70:30 ในขณะที่สัดส่วนปัจจุบันยังกลับด้าน สาเหตุส่วนหนึ่งที่นักเรียนที่จบชั้น ม.3 แล้วไม่เรียนต่อสายอาชีวศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองไม่ต้องการให้ไปเรียนไกลบ้าน จึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ไปดูเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาในอำเภอที่ยังไม่มีสถานศึกษา อาชีวศึกษาตั้งอยู่ โดยให้นำร่องจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาในอำเภอใหญ่ๆ หรืออำเภอเล็กๆ 3-4 แห่งรวมกันในปีงบประมาณ 2556 เพื่อความสะดวกในการเดินทางของเด็ก.

ที่มา : ไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็น