ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

เปิดสอบ 30 วิชาเอก รับ 2,140 อัตรา สำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้า ราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ หรือมีเหตุพิเศษ ว12 เช่น กลุ่มครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนมาแล้ว 3 ปี และกลุ่ม ว13 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิลสาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะ จ.ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี และ 4 อำเภอ ใน จ.สงขลา (อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา และ อ.นาทวี) มาให้ตนพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดูรายละเอียด และเบื้องต้นจะออกประกาศรับสมัครได้ประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายน โดยจะมีอัตราที่เปิดสอบบรรจุประมาณ 2,140 อัตรา ส่วนข้อสอบนั้น สพฐ.จะจัดทำคลังข้อสอบเอง ซึ่งคลังข้อสอบที่จัดทำจะให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศช่วยกันออกข้อสอบ แห่งละ 2 ข้อ ส่งให้ สพฐ.เป็นผู้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการสอบบรรจุ และประกาศผล จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม
          นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการ สพร.กล่าวว่า วิชาเอกที่เปิดสอบบรรจุมีจำนวน 30 กลุ่มวิชา ตามความประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

 1. ภาษาไทย 
 2. ภาษาอังกฤษ 
 3. ภาษาจีน 
 4. ภาษาญี่ปุ่น 
 5. คณิตศาสตร์ 
 6. วิทยาศาสตร์ 
 7. เคมี 
 8. ชีววิทยา 
 9. ฟิสิกส์ 
 10. สังคมศึกษา 
 11. พลศึกษา 
 12. สุขศึกษา 
 13. ศิลปะ 
 14. นาฏศิลป์ 
 15. ดนตรี 
 16. ดนตรีไทย 
 17. อุตสาหกรรม 
 18. เกษตรกรรม 
 19. คหกรรม 
 20. การเงิน/บัญชี 
 21. คอมพิวเตอร์ 
 22. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 23. จิตวิทยาและการแนะแนว 
 24. บรรณารักษ์ 
 25. ปฐมวัย 
 26. ประถมศึกษาทั่วไป 
 27. การศึกษาพิเศษ 
 28. กายภาพบำบัด 
 29. กิจกรรมบำบัด 
      สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบบรรจุ อาทิ 
 1. สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 135 อัตรา 
 2. สพป. ตาก เขต 2 จำนวน 28 อัตรา
 3. สพป.ระยอง เขต 1 จำนวน 20 อัตรา
 4. สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน 24 อัตรา
 5. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 25 อัตรา
 6. สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 23 อัตรา
 7. สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 23 อัตรา
 8. สพป.ภูเก็ต จำนวน 20 อัตรา
 9. สพม.เขต 1 จำนวน 45 อัตรา 
          "สำหรับการสอบคัดเลือกจะมี 2 ส่วน คือ การสอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ส่วนภาค ข ประวัติและผลงาน โดยมีผู้มีสิทธิสอบบรรจุครั้งนี้ประมาณ 20,000 คน ซึ่งผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุครั้งนี้ของ ว12 สามารถสอบในเขตพื้นที่การศึกษาไหนก็ได้ที่เปิดสอบ ยกเว้นกรณีของ ว13 ที่ต้องสอบบรรจุในเขตพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

แสดงความคิดเห็น