ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา

    ด้วยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 24 อัตรา 5 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นายช่างโยธา วุฒิ ปวส.                        จำนวน 11 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการ  วุฒิ ปวช.               จำนวน 4 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ  วุฒิ ปวส.               จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี จำนวน 4 อัตรา
5. นิติกร วุฒิ ป.ตรี                                     จำนวน 4  อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jadroob.com/upload/form/FRPjob11.pdf 

แสดงความคิดเห็น