ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ศธ.ลุยสางปัญหา3จว.ใต้

     นาง พนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อประชุมกับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โต๊ะครู และผู้ช่วยโต๊ะครูสอนศาสนาอิสลาม ในร.ร.ปอเนาะ ว่า ที่ประชุมอยากให้เพิ่มเงินเดือนโต๊ะครูสอนศาสนาอิสลาม และผู้ช่วยโต๊ะครูสอนศาสนาอิสลาม จากเดิม 2,000 บาทต่อเดือน เป็นเดือนละ 5,000 บาท สำหรับโต๊ะครู และ 3,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ช่วยโต๊ะครู จึงเสนอกลับไปว่าควรปรับในรูปแบบขั้นบันได เนื่องจากการปรับทีเดียวตามจำนวนที่ร้องขอคงเป็นเรื่องยาก

     ทั้งนี้จะ ปรับแผนงบประมาณปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เด็กอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้นด้วย เนื่องจากผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก เมื่อเทียบกับคะแนนแบบทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (ไอเน็ต) ที่มีผลคะแนนสูงมาก เพราะเด็กเรียนรู้ภาษามลายูถิ่นมากกว่า

     ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังหารือถึงเรื่องเด็กออกกลางคัน ที่พบว่าตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา มีเด็กผู้ชายจำนวนมากออกนอกระบบมากกว่าผู้หญิง เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุ จึงจำเป็นต้องหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้ ทั้งนี้ยังพบข้อมูลอีกว่าเด็กในพื้นที่นิยมเรียนสายสังคมมากกว่าสายวิชาชีพ จบออกมาจึงตกงาน เพราะตลาดแรงงานในพื้นที่ขาดแคลนวิชาชีพสายช่างจำนวนมาก จึงต้องส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้าใจต่อไป


ที่มา : ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น