ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

อ.ก.ค.ศ. สพม.21 อนุมัติให้เขตอื่นขอใช้บัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา

       จากการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นขอใช้บัญชี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังนี้1. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอใช้บัญชี  ดังนี้
    1.1
  วิชาเอกภาษาไทย                จำนวน 3 อัตรา
    1.2  วิชาเอกพลศึกษา                  จำนวน 2 อัตรา

    1.3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ           จำนวน 2 อัตรา
    1.4  วิชาเอกคอมพิวเตอร์             จำนวน 1 อัตรา
    1.5  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา
2. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ขอใช้บัญชี  ดังนี้
    1.1 
วิชาเอกบรรณารักษ์               จำนวน 1 อัตรา
    1.2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ            จำนวน 1 อัตรา
    1.3  วิชาเอกพลศึกษา                   จำนวน 1 อัตรา
    1.4  วิชาเอกวิทยาศาสตร์              จำนวน 2 อัตรา
    1.5  วิชาเอกภาษาไทย                  จำนวน 1 อัตรา


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.secondary21.net/sec21/images/2555/bos.docx

 

แสดงความคิดเห็น