ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

ไขข้อข้องใจ : จบ ป.โท สาขาหลักสูตรฯ กับการขอตั๋วครู

     หลังจากเว็บครูไทบ้าน ได้นำเสนอเรื่อง "ข่าวดี!!! จบ ป.โท สาขาหลักสูตรฯ สามารถเทียบโอนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้" นั้น 
    ต่อมา ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า "เทียบได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุรุสภา ถ้าได้ 9 มาตรฐาน แล้วได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ไม่ใช่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ"
 

แสดงความคิดเห็น