ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (ยืมบัญชีจาก สพป.ราชบุรี เขต 1)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1 อัตรา 1 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ (นางสาวสาคร เกิดศรี)


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.pkn2.go.th/uploads/File/pkased.pdf 

แสดงความคิดเห็น