ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป.อ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา


         ด้วย โรงเรียนวัดโพธิ์เอน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดโพธิ์เอน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ตั้งแต่วันพุธที่  7-16 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.atg.obec.go.th/p_news/Government%20employees..doc 

แสดงความคิดเห็น