ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5/2555 จำนวน 4 อัตรา 3 อัตรา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 3
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 4 อัตรา 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้


1.
  กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย       จำนวน 1 อัตรา

3. กลุ่มวิชาภาษาไทย        จำนวน 2 อัตรา

ขอบคุณข้อมูลจาก สอบบรรจุครู2555 ของ สพป.พิษณุโลก เขต 3

แสดงความคิดเห็น