ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา (ยืมบัญชีจากเขตอื่น)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักงนเขตพื้นที่กรศึกษำประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 3 อัตรา 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.kan1.go.th/teacher55-03.pdf 

แสดงความคิดเห็น