ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ปทุมธานี เขต 1 สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชียังหน่วยงานอื่น

     ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธา่นี เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 อนุมัติให้สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธา่นี เขต 1 ปี พ.ศ. 2555 ตำแหน่งครูผู้ช่ว กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา ตามลำดับดังนี้

1. ลำดับที่ 14  นางรัตนาภรณ์  ทองบุ
2. ลำดับที่ 15  นางสาววนิดา  อรุณศรีประดิษฐ์

เรียกสำรอง  จำนวน 6 ราย ลำดับที่ 16-21

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธา่นี เขต 1 ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบ  และแสดงความจำนงทางจดหมายลงทะเบียนแล้ว  โดยกำหนดให้ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธา่นี เขต 1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ตำแหน่งที่ว่างบรรจุและแต่งตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา


ที่มา : http://www.ptt1.obec.go.th/doc/news/201155.jpg

แสดงความคิดเห็น