ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา

     ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ดังต่อไปนี้
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           จำนวน 1 อัตรา
  • เศรษฐกร                                    จำนวน 2 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  จำนวน 7 อัตรา
  • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา              จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย               จำนวน 13 อัตรา
  • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา            จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์        จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ชั้น 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/634890284531883718.pdf

แสดงความคิดเห็น