ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

        ด้วยโรงเรียนบ้านควนสวรรค์  มีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างบุคลากรมาทำหน้าที่ครูผู้สอน (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ในระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยจ้างตั้งแต่วันที่   16  พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2556 จำนวน 11 เดือน เดือนละ  6,000  บาท  
ทางโรงเรียนจึงขอรับสมัครบุคคลที่สนใจและมีคุณสมบัติตามกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัครสอบครูอัตราจ้างรายเดือน
1.       ต้องมีวุฒิปริญญาตรี   วิชาเอกปฐมวัย
2.       ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

หลักฐานในการสมัครครูจ้างรายเดือนชั่วคราว
1.       ภาพถ่ายจำนวน   2  ภาพ  ขนาด   2 "
2.       วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร  / ใบปริญญาบัตร
3.       สำเนาบัตรประจำประชาชน
4.       สำเนาทะเบียนบ้าน
5.       สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

วัน  เวลา   สถานที่   รับสมัครครูจ้างรายเดือนชั่วคราว  
     รับสมัครวันที่  7 - 13  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.                        โรงเรียนบ้านควนสวรรค์  เว้นวันหยุดาชการ                                               

สอบสัมภาษณ์
         วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555   เวลา  09.00  น.     ห้องประชุมโรงเรียนบ้านควนสวรรค์

ประกาศผลสอบ
         วันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555   เวลา  09.00  น.     โรงเรียนบ้านควนสวรรค์

รายงานตัว 
         วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555   เวลา  09.00  น.     โรงเรียนบ้านควนสวรรค์

ขอบคุณข้อมูลจาก

แสดงความคิดเห็น