ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รายงานตัววันที่ 15 พ.ย. 55 (ยืมบัญชีจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 3)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงายตัว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมทีลอซู สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตาก เขต 2
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1 อัตรา 1 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา   ลำดับที่ 4 (ลำดับที่เดิมจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 3)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ Thanapoom Tasintu เพื่อนสมาชิกกลุ่มสอบบรรจุครูฯ

แสดงความคิดเห็น