ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.อยุธยา เขต 1 อนุมัติให้เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา 7 กลุ่มวิชา

    จากการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข ้ารับราชการเป็นข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู ้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 16 อัตรา ดังนี้

1. กลุ มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
2. กลุ มวิชาเอกปฐมวัย         จำนวน 5 อัตรา
3. กลุ มวิชาเอกพลศึกษา      จำนวน 3 อัตรา
4. กลุ มวิชาเอกนาฏศิลปะ     จำนวน 1 อัตรา
5. กลุ มวิชาเอกสังคมศึกษา   จำนวน 2 อัตรา
6. กลุ มวิชาเอกศิลปศึกษา     จำนวน 1 อัตรา
7. กลุ มวิชาเอกคณิตศาสตรI จำนวน 1 อัตรา


ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.อยุธยา เขต 1

แสดงความคิดเห็น