ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม.22 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา

      ด้วยโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
       ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 3
(อาคารกลาง) โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 กันยายน
2555 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042-597131 , 042-597101

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ
ใบสมัคร

แสดงความคิดเห็น