ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

โรงเรียนละแมวิทยา สพม.11 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

      ด้วยโรงเรียนละแมวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนละแมวิทยา ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://sites.google.com/a/secondary11.go.th/www/rab-smakhr-khru/rongreiynlamaewithyacchumphrrabsmakhrthurkarrongreiyn

แสดงความคิดเห็น