ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

อาชีวะ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 200 อัตราิ 35 กลุ่มวิชา

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 255 แห่ง จำนวน 35 สาขาวิชา จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
    - เป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของวันที่รับสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ (ปัจจุบันต้องมีสถานการณ์จ้างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

การรับสมัคร
     ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หน่วยรับสมัครของจังหวัดทุกแห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ
- ใบสมัคร
- แบบรายงานประวัติและผลงาน (ภาค ข)

แสดงความคิดเห็น