ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

สพม.22 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา 7 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
       ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 17 อัตรา 7 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาชีววิทยา      จำนวน 4 อัตรา 
2. กลุ่มวิชาเคมี            จำนวน 1 อัตรา 
3. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา 
4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  จำนวน 4 อัตรา 
5. กลุ่มวิชาพลศึกษา     จำนวน 1 อัตรา 
6. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 
7. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา (ยืมบัญชีจากเขตอื่น)

 ขอบคุณข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกกลุ่มสอบบรรจุครูฯ

แสดงความคิดเห็น