ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

กศน. จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

สอบพนักงานราชการ
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่ ก.พ. รับรอง
  2. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู อาสาฯ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาภายใน 2 ปี
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


แสดงความคิดเห็น