ข่าวการศึกษา

บทความการศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข่าวสอบพนักงานราชการ

ข่าวสอบครูอัตราจ้าง

สอบธุรการ

เทศบาลตำบลแม่ยวม เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา

        ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา 4 สาขาวิชาเอก ดังนี้
1. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ปฐมวัย          จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ประถมศึกษา   จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาไทย      จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา 


วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครสอบแข่งขัน        กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กองการศึกษาฯ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 ) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลแม่ยวม 0-5368-2606 และ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยวม โทรศัพท์0-5368-2047 ต่อ 0 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.maeyuam.net

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ 
ภาคผนวกท้ายประกาศ

แสดงความคิดเห็น